Zhvillimi i Web-it gjerësisht referohet për detyrat që lidhen me zhvillimin e faqeve të internetit duke i host-uar nëpërmjet intranetit apo internetit.

FLAKA | LOBI | OBSERVERI

Një animim GIF është një ndër format më të thjeshta të animimit. Ajo mund të krijohet duke bashkuar një sekuencë imazhesh të së njëjtës përmasë bashkë me informacionin se sa kohë duhet të shfaqet njëra para se të vijë fotoja e radhës.

Krijimi i një faqe biznesi në Facebook është shumë e drejtpërdrejtë, duke shkuar në faqen specifike të biznesit në Facebook.

FLAKA | GOSTIVARI SOT | LOBI | OBSERVERI | ФЛАКА.МКД | GREEN CLUB