Botime Flaka

Botime Flaka funksionon në suazën e kompanisë mediatike Flaka Media Group. Botime Flaka deri tani ka botuar botime të autorëve shqiptar nga Maqedonia e Veriut.

BOTIME

POEZI – Dielli i Janarit me autor Driton ZENKU

POEZI – Grumbull Mendimesh me autor Nevrij ADEMI

POEZI – 100 poezi me autor Driton ZENKU

POEZI – Dielli i Janarit me autor Driton ZENKU

MONOGRAFI – Kalishti ndër vite me autor Nevrij ADEMI

POEZI – Haremi i fjalëve me autor Driton ZENKU

POEZI – Rruga e rrugëve me autor Driton ZENKU

POEZI – Dielli i Janarit me autor Driton ZENKU

POEZI – Нијанси (Botim në gjuhën maqedonase) me autor Driton ZENKU